credit: the fader

Podszepty – DREAMCRUSHER

Podszepty to drugi po Szumie Międzymiastowym nowy cykl mini-wywiadów, w którym skupiamy się na artystach-muzykach. Celem tego cyklu jest  swoiste zredefiniowanie sztuki dźwiękowej opierając się na intymnych przemyśleniach, będących integralną częścią gospodarki emocjonalnej twórcy. To również próba znalezienia miejsca muzyki w kontekście wymiaru  społecznego i kulturowego, a także chęć dowiedzenia się jakie formy przyjmować będą dźwięki przyszłości. Jak odnaleźć się w muzycznym świecie Dreamcrushera? Dzięki ekipie Unsoundu możemy się tego dowiedzieć. Zapraszamy do lektury!

PROGREFONIK: Tworząc muzykę, co jest Twoją misją?

DREAMCRUSHER: Moim celem jest wydobycie tego, co siedzi wewnątrz mnie i ukazanie tego światu.

P: Trzy zdania opisujące Twoją twórczość? 

D: Właściwie nie chciałbym opisywać swoje twórczości. Ważne żeby odbiorcy wyrobili sobie swoje własne zdanie.

P: Jakiej emocji najbardziej poszukujesz w muzyce? 

D: Nostalgia, autentyczność, ekstrawertyzm, poczucie zatracenia się i izolacji.

P: Jak będzie brzmieć muzyka przyszłości? Czym będzie jej nowy wymiar? 

D: Przyszłość jest teraz. Nie możemy spodziewać się żadnych zmian. Ewentualnie będziemy szukać nowych sposobów na to jak poczuć się lepiej i zdobywać jeszcze więcej.

///PROGREFONIK: What is your mission when you create music?

DREAMCRUSHER: My mission is to get what’s inside of me out into the world.

P: How would you describe your work in three sentences?

D: I honestly wouldn’t describe it at all. It’s important that people listen and make up their own minds.

P: What kind of emotion are you searching for in music?

D: Nostalgia, immenseness, authenticity, isolation and extroversion.

P: How the music of the future is going to sound? In what form is it going to be?

D: The future is right now. Nothing will ever be new except what makes you feel good and want more.Zeen Social Icons