Portrety — Nene H

zdjęcie / photo: Tom Kleinschmidt

Jak to się stało, że Nene H została się jedną z najciekawszych producentek techno? Jej droga nie była taka oczywista. Beste Aydin urodziła się w Turcji i tam rozpoczęła swoją edukację muzyczną. Nie były to szkoły i studia związane z elektroniką – Nene H szkoliła się na profesjonalną pianistkę. Z Istambul University State Conservatory przeniosła się do Stuttgartu, gdzie otrzymała dyplom z fortepianu, w specjalności solistycznej. Jako nastolatka grą na instrumencie buntowała się przed swoimi rodzicami, teraz jej muzyczna działalność stoi w opozycji do sztampowych, muzycznych konwenansów i generycznego brzmienia.

Jej pierwszą kasetę „Tingöçü” wydaną przez brytyjską wytwórnię SEAGRAVE oraz debiutancki album „Metacommunication” stworzony pod skrzydłami uznanego labelu Bedouin Records, łączy niezwykle enigmatyczna atmosfera, tajemniczy i ciężki bas oraz plemienne wokale snujące się niczym mary. Jej muzyka coraz to bardziej ewoluowała, przyjmowała robotyczne formy, znacznie nabrała tempa. Wdarła się w nią zupełnie nowa, świeża energia – porzuciła te wolniejsze kompozycje, które stylistyką świetnie wpisywały się w klimaty Bedouin i przypominały wcześniejsze albumy Eomaca. Na ich miejsce pojawiły się utwory jeszcze bardziej wyraziste, zatopione w maszynowym, modularowym brzmieniu industrial techno.

W 2018 roku Nene H zaczyna również swą karierę DJ-ską, przez co pozwala swoim fanom na eksplorowanie jej muzycznych zainteresowań w zupełnie nowym kontekście. Warto tutaj wskazać jej mix przygotowany dla Crack Magazine, gdzie Aydin zabiera słuchaczy w podróż z najbardziej miażdżącymi odmianami techno.

Z biegiem czasu pojawiały się nowe publikacje, w tym album „Feast”. Ukazał się on w stosunkowo nowym labelu Intrepid Skin, którego założycielką jest doskonała DJ-ka SPFDJ. „Feast” to właśnie esencja tego, czym muzyka Nene H tak naprawdę jest. Mroczne, prawie w pełni analogowe kompozycje stanowią perfekcyjny scenariusz do niezwykłego klubowego przedsięwzięcia. Świetnie dopełniało pierwsze wydawnictwo Intrepid Skin, czyli „Self Will” VTSS.

Nieprzypadkowo sam mistrz electro, DJ Stingray, uznał ją za jedną z najbardziej znaczących artystek, jaką Berlin może teraz zaoferować. I ja się z tym w pełni zgadzam.

Nene H występować będzie podczas tegorocznej edycji CTM Festival – solo oraz w kolaboracji z Ensemble Basiani.


How did Nene H become one of the most interesting techno producers? Her journey wasn’t as obvious as it may seem. Beste Aydin was born in Turkey and it was where she started her education. It wasn’t connected with electronic music at all – Nene H was learning to become a pianist. She moved from the Istambul University State Conservatory to Stuttgart, where she got her master’s degree in solo piano. The act of rebellion was sort of a link between her education and techno. In her teenage years, the musical education was a revolt against her parents and now, she stands opposed to the clichéd musical conventions and generic sounds overflowing the techno scene.

Both her first casette „Tingöçü” released on the british label SEAGRAVE and the debut album „Metacommunication” on Bedouin Records are mysterious, built on heavy bass and tribal, ethereal vocals. The phantasmal approach in her early work was obvious. After that, her music slowly evolved. She embraced forms that were more robotic and reved up. Her music was transformed, filled with a fresh energy – she ditched the slower and heavier compositions, which reminded of the earlier Eomac albums and may have fitted more back in the Bedouin Records aesthetics. It had been substituted with much more expressive pieces bathed in the machine-like sound of modular industrial techno.

In 2018 Nene H started her DJ career and with that she gave her fans the opportunity to explore her music interests in a new context. Her Crack Magazine mix is definitely worth mentioning, where Aydin takes listeners on a journey through the crashing alternations of techno.

In the course of time there have been new publications, including the album entitled „Feast”. It has been released on the quite new label Intrepid Skin, founded by SPFDJ – another great female artist. „Feast” truly is the essence of Nene H’s music. Dark and almost entirely analogue musical pieces are the perfect scenario for a club setting. It totally complimented the first release on Intrepid Skin, which is „Self Will” by non other than the one and only VTSS.

Not by accident the true master of electro – DJ Stingray – called Nene H „one of the most relevant artist Berlin has to offer right now” – and I couldn’t disagree with him in the slightest.

Nene H will be performing during this years CTM Festival – solo as well as in collaboration with Ensemble Basiani.

Zeen Social Icons