CHRISTINE OWMAN press, photo by Jenny Baumgartner, edit by Rickard Daun

 

 

 

 

 

© PROGREFONIK 2021

 

INTERDYSCYPLINARNA PLATFORMA Z OBSZARU SZTUK DŹWIĘKOWYCH I WIZUALNYCH