Konwersacje wizualne 01: ANTYCYPACJE

To zakładka na platformie, w ramach której członkinie i członkowie Progrefonik wymieniają się wizualnymi dziełami, powstającymi na zasadzie artystycznego polilogu.

Odpowiadają wzajemnie w formie graficznej i fotograficznej sugerując się skojarzeniami i emocjami związanymi z daną pracą. Pomysł zrodził się na tle codzienności życia w izolacji i ciągłej rutyny. Dla tworzących ten cykl owa wrażeniowa, intuicyjna wymiana stylów i poczucia estetyki w postaci wizualnych dzieł jest niezwykle ważną formą ekspresji, która dopełnia Progrefonik swym wielopłaszczyznowym aspektem.

Nadchodzącym tematem jest słowo ANTYCYPACJE, w ramach którego uczestnicy_czki projektu prowadzą konwersację wizualną bazującą na eskapizmie związanym z poszukiwaniem małych przyjemności i zachwytów w pandemicznej rzeczywistości.

 

 

 

 

 

© PROGREFONIK 2021

 

INTERDYSCYPLINARNA PLATFORMA Z OBSZARU SZTUK DŹWIĘKOWYCH I WIZUALNYCH