Konwersacje wizualne 02: ROZKWIT

To zakładka na platformie, w ramach której członkinie i członkowie Progrefonik wymieniają się wizualnymi dziełami, powstającymi na zasadzie artystycznego polilogu.

Odpowiadają wzajemnie w formie graficznej i fotograficznej sugerując się skojarzeniami i emocjami związanymi z daną pracą. Pomysł zrodził się na tle codzienności życia w izolacji i ciągłej rutyny. Dla tworzących ten cykl owa wrażeniowa, intuicyjna wymiana stylów i poczucia estetyki w postaci wizualnych dzieł jest niezwykle ważną formą ekspresji, która dopełnia Progrefonik swym wielopłaszczyznowym aspektem.

Nadchodzącym tematem jest słowo ROZKWIT, w ramach którego uczestnicy_czki projektu prowadzą konwersację wizualną bazującą na inspiracji rozwkitającą naturą i emocjonalnymi stanami związanymi z tym procesem.

05/05/2021 Natalia Podgórska

09/05/2021 Ernest Borowski

31/05/2021 Oskar Pawełko

 

 

 

 

 

© PROGREFONIK 2021

 

INTERDYSCYPLINARNA PLATFORMA Z OBSZARU SZTUK DŹWIĘKOWYCH I WIZUALNYCH